Sinthoranee By Polardev

about us
The investment


land for your life


การลงทุนกับที่ดินสำหรับชีวิตคุณ


about us

PROFILE
สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่น ในการที่จะสร้างมูลค่า เพิ่มระยะยาวให้กับ สินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการพัฒนา กอปร์กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์โครงการ ให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทันสมัย สะท้อนถึงรสนิยม เอกลักษณ์เฉพาะตัว ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ด้วยทำเลที่แตกต่างและตอบสนองสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ เอาใจใส่ในรายละเอียดทุกแง่มุม คำนึงถึงคุณภาพของโครงการที่พัฒนา ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งที่ดีที่สุด จึงถือว่า สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้ คือ ทางเลือกใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงsinthoranee organization chartvision & mission
vision:


ดำเนินธุรกิจ ด้านพัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ ที่แตกต่างและหลากหลาย เน้นคุณภาพและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอันดับสูงสุด

mission:


1. หาช่องทางทำธุรกิจใหม่ๆ ที่อยู่ในกระแสนิยมในอนาคต
2. นำเสนอโครงการที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า ด้วยบริการเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด
3. สร้างโครงการที่ได้มาตรฐาน โดย ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
4. ดำเนินธุรกิจให้เป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้า ภายใต้ความซื่อสัตย์ของทีมงาน
5. บุคลากรต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนในการมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ โดยการทำงานเป็นทีม
6. คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยช่วยเหลือและตอบแทนสังคม

LEXUS
FORD
MAZDA
ISUZU ICCK
BIZCAR Rental
TRENDY OFFICE
THE SEA SAMUI
SAWADDI PATONG RESORT
LEXUS
"The Lexus Largest Showroom and Service Center"

contact us

Sinthoranee
property co., ltd.

1869, Petchkasem Road, Laksong, Bangkhae, Bangkok 10160

TEL: +66(0)2 444 3560-3


FAX: +66(0)2 444 3716


WEBSITE: www.sinthoranee.com

Copyright © 2015 www.sinthoranee.comALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED BY POLARDEVGROUP

Terms and Conditions | SiteMap

contact us


Sinthoranee
property co., ltd.

1869, Petchkasem Road, Laksong, Bangkhae, Bangkok 10160

TEL: +66(0)2 444 3560-3


FAX: +66(0)2 444 3716


WEBSITE: www.sinthoranee.com


Copyright © 2015 www.sinthoranee.com
ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED BY POLARDEV GROUP COMPANY